• info@volhardingtenboer.nl
  • 06 158 22 549

Kerstnachtblazers

  • -

Kerstnachtblazers

Het lijkt alsof niets dit jaar doorgaat, daarom zijn we heel blij dat we wel de altijd weer sfeervolle klanken van de kerstnachtblazers kunnen horen!
Voor veel mensen betekenen die klanken het begin van kerst.

Met de gemeente Groningen is afgesproken, dat de groep ook dit corono jaar mag spelen, mits er tussen de blazers onderling voldoende afstand is.
Daar gaan ze uiteraard voor zorgen.
Wij hopen, dat u er weer van geniet en wensen de muzikanten veel succes!


Foto’s

Sponsor Volharding

Volharding kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geinteresseerd? Neem dan contact op!