• info@volhardingtenboer.nl
  • 06 158 22 549

Instructeur

Mijn naam is Gert Norder en sinds juni 2015 sta ik weer voor de Malletband van “Volharding”, nadat ik 10 jaar geleden afscheid heb genomen.
Zoals gezegd is mijn naam Gert Norder, ben geboren in 1972 en woon tegenwoordig in Beerta, samen met mijn vrouw en zoon.
In 1998 ben ik afgestudeerd aan het Conservatorium te Groningen als Docerend Musicus Slagwerk en was toen al verbonden bij de Muziekvereniging.
Naast mijn muziek heb ik ook nog andere hobby’s (ondanks dat muziek mijn vak is, beschouw ik het nog steeds als hobby) waaronder tuinieren, en dan met name mijn kruidentuin, het verzamelen en maken van 3D puzzels, koken en filosoferen over “de dingen des levens”.

Mijn doelstellingen met de vereniging, en dan speciaal de Malletband, is dat de leden met plezier naar de repetitie gaan (uiteindelijk is het hún hobby) en daar voldoening uit halen. Vervolgens zie ik het als mijn taak om het algeheel speelniveau naar een hoger platform te tillen door individualistische technieken op te krikken. Nu weet ik dat dit heel abstract klinkt, maar in de praktijk betekent dit, dat speeltechnieken van de leden worden verbeterd.
Uiteindelijk wordt er muziek gemaakt, want techniek en plezier staan in dienst van de muziek.

Ik ben mij ervan bewust dat het ledenaantal van de Malletband nog niet op een wenselijk aantal zit,
maar daar waar nodig zal ik mij inzetten om dit uit te breiden.


Foto’s

Sponsor Volharding

Volharding kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geinteresseerd? Neem dan contact op!