• info@volhardingtenboer.nl
  • 06 388 93 119

Volharding kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geinteresseerd? Neem dan contact op!

Kerst try out in Bloemhof

Maandag 17 december gaven we een kerstconcert in Bloemhof.De vele aanwezige bewoners genoten van de kerstmuziek en zongen gezellig de bekende liedjes mee.Het optreden van het leerlingenorkest vlak voor de pauze viel bijzonder in de smaak.

Read More

Pietenband

Het plezier spatte er weer af bij de intocht van Sint in Ten Boer. Op het Koopmansplein bracht de pietenband een prachtige show met ondersteuning van alle andere pieten. Sint werd voor de laatste keer welkom geheten door de burgemeester van Ten Boer. Het feest werd voortgezet in de Tiggelhal.  

Read More

Volharding kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geinteresseerd? Neem dan contact op!