• info@volhardingtenboer.nl
  • 06 158 22 549

Vrienden van Volharding

Muziekvereniging Volharding is een bloeiende vereniging met een fanfare, malletband, dweilorkest en een leerlingenorkest. Dit neemt niet weg dat nieuwe leden altijd van harte welkom zijn.

Bij uiteenlopende gebeurtenissen dragen wij als muziekvereniging ons steentje bij. U kunt hierbij denken aan de intocht van Sinterklaas, de kerstzangavond, koningsdag en 4 mei.

Om onze vereniging bloeiend te houden is geld nodig. Dit geld is nodig voor zaken als de aanschaf en het onderhoud van onze instrumenten en uniformen en het in standhouden van ons leerlingenorkest. Voor onze inkomsten zijn wij o.a. afhankelijk van subsidies, de bijdragen van onze leden, optredens, maar ook van u.

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons financieel steunen, wordt dan vriend van Volharding. Stuur dan de onderstaande gegevens naar: info@volhardingtenboer.nl

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Emailadres
  • Bedrag dat u jaarlijks wilt doneren (€10, €25, €50)
  • IBAN rek.nr

Of download het Vrienden van Volharding formulier, vul het in en stuur het naar: Emmerwolderweg 29 9791JB Ten Boer  (e-mailen mag ook)


Foto’s

Sponsor Volharding

Volharding kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geinteresseerd? Neem dan contact op!