• info@volhardingtenboer.nl
  • 06 158 22 549

Subsidie voor leerlingenproject

  • -

Subsidie voor leerlingenproject

Donderdagavond zijn de cheques uitgereikt in het kader van het project ‘Leefbaarheid, een groot goed; wat is uw Deel?’ Van de 24 ingediende projecten kregen er 14 een subsidie. Waaronder Volharding! Lyda en Marieke hebben de cheques namens Volharding in ontvangst genomen.

Het doel is bij de basisschoolleerlingen interesse te kweken voor de muziekcultuur in Ten Boer. Er worden daarbij door muziekdocenten, eens per week, gedurende een maand muzieklessen gegeven op de basisschool. Elke leerling krijgt hiervoor een instrument te leen om op te oefenen.  Ter afsluiting geven de kinderen een ‘concertje’ voor familie, klasgenoten en vrienden. We hopen natuurlijk, dat de kinderen dan zo enthousiast zijn, dat ze lid worden van onze muziekvereniging!Volharding


Foto’s

Sponsor Volharding

Volharding kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geinteresseerd? Neem dan contact op!