• info@volhardingtenboer.nl
  • 06 158 22 549

VOLHARDING TERUG NAAR DE TIGGELHAL

  • -

VOLHARDING TERUG NAAR DE TIGGELHAL

Voorjaarsconcert 2011

Op 16 april organiseert de muziekvereniging ‘Volharding’ haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit concert wordt gegeven in de Tiggelhal in Ten Boer. Na een aantal jaren samenwerking met Springtime keert Volharding nu weer terug naar de sporthal.

 

Aan het concert doen alle geledingen van Volharding mee: de fanfare, de malletband, de majorettes en het leerlingenorkest.

Het thema van de avond is: ‘Dansen met Volharding’. Medewerking wordt verleend door de streetdance-groep van D.E.S. Maar ook voor het aanwezige publiek is er voldoende ruimte voor de quickstep of de Engelse wals.

 

Het concert begint om 19.30 uur. De entree is € 5,00. Met het entreebewijs doet u automatisch mee aan een verloting.

 

Volharding heeft een aantal jaren samengewerkt met Springtime. Deze samenwerking verliep tot volle tevredenheid. De vrijwilligers van Springtime namen Volharding veel werk uit handen. Maar een concert in de Springtime-tent had ook nadelen. Zo kon het er wel eens koud zijn en het geluid van de verwarming was storend voor publiek en muzikanten.

 

De kosten die Volharding moest maken voor de huur van de tent en faciliteiten werden voor de vereniging ook te hoog. De besturen van Springtime en Volharding hebben in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

 


Foto’s

Sponsor Volharding

Volharding kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geinteresseerd? Neem dan contact op!